Logo Wijkteams Vlaardingen

... als het even niet meer zelf lukt

telefoon 010 473 10 33

Wijkteams Vlaardingen

Wijkteams Vlaardingen, samen voor elkaar

Onze werkwijze

Eén huishouden, één contactpersoon en één plan

Onze aanpak is snel, doelgericht en op maat. We gaan eerst met u in gesprek, veelal bij u thuis. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen waar u behoefte aan hebt, en hoe we dit kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat één huishouden te maken krijgt met één vast contactpersoon en één plan. Samen met uw contactpersoon maakt u dit plan om uw situatie te verbeteren. Daarbij kijken we naar wat u zelf kunt doen, hoe uw omgeving u kan helpen en of u professionele ondersteuning nodig hebt. Samen stellen we doelen en maken we afspraken over hoe we die doelen gaan bereiken. Die afspraken leggen we vast in een ondersteuningsplan. Stelt u het plan liever zelf op, dan kan dit in een familiegroepsplan. Wij vertellen u graag hoe dit werkt.

We zoeken oplossingen zo dicht mogelijk bij u in de omgeving. Dus betrekken we uw eigen netwerk van familie, vrienden en kennissen bij de oplossing. Lukt het daarmee niet in voldoende mate, dan kunnen we nog een beroep doen op vrijwilligers bij u in de buurt.Bij zwaardere problemen die professionele begeleiding vereisen, weten we die voor u te vinden; zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Onze eigen medewerkers in de wijkteams lossen vier van de vijf gevallen zelf op.

Als u een afspraak maakt bij het wijkteam, kan het prettig zijn als iemand erbij is. Dit kan een familielid of vriend zijn. U kunt ook vragen of een professionele medewerker u gratis en belangeloos kan informeren en adviseren. Zo’n medewerker heet een cliëntondersteuner. Hij werkt onafhankelijk van het wijkteam. U komt in contact met hem via het wijkteam.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Uw gesprekken met het wijkteam zijn vertrouwelijk. Als medewerkers van het wijkteam het nodig vinden om gegevens over u te delen met andere professionele hulpverleners, dan vragen zij hiervoor uw toestemming. Geeft u die toestemming niet, dan is het mogelijk dat zij u niet verder kunnen helpen. Is uw situatie zeer zorgwekkend, of zelfs gevaarlijk voor u en uw omgeving, dan kunnen zij uw gegevens alsnog doorsturen. Zij zullen u in dat geval laten weten wat en waarom zij hiertoe hebben besloten.

Hebt u een klacht?

Onze medewerkers zijn er altijd op uit u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Klachten beschouwen wij als een gratis advies. In onderstaand reglement kunt u lezen hoe u een klacht indient.

© 2019 Wijkteams Vlaardingen|E-colofon