Logo Wijkteams Vlaardingen

... als het even niet meer zelf lukt

telefoon 010 473 10 33

Wijkteams Vlaardingen

Wijkteams Vlaardingen, samen voor elkaar

Vier wijkteams

De zorg en ondersteuning zijn dichtbij te vinden, namelijk in uw eigen buurt. Daarvoor zijn er vier wijkteams.

  • Team West (Westwijk en Indische buurt).

  • Team Centrum (Centrum, inclusief de Vettenoordse polder, Oostwijk en Rivierzone).

  • Team Ambacht (Vlaardinger Ambacht/Babberspolder).

  • Team Holy.

Wie zitten in de wijkteams?

De wijkteams bestaan uit sociale professionals zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch en jeugdverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus. Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

© 2019 Wijkteams Vlaardingen|E-colofon