Regelgeving

Voor de verschillende soorten zorg en hulp, gelden andere wetten en regelingen. De medewerkers van de Wijkteams Vlaardingen vertellen je hier graag meer over. Ook spelen we een rol bij het uitvoeren van de verschillende wetten.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wijkteams Vlaardingen voeren samen met ROGplus in Vlaardingen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit in opdracht van de gemeente. Wmo-consulenten van ROGplus werken in onze wijkteams. Zij zorgen dat inwoners die dat nodig hebben thuis ondersteuning krijgen. Hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij.

Jeugdwet

Voor zorg vanuit de Jeugdwet kun je terecht bij de Wijkteams Vlaardingen. Wij voeren de wet uit in opdracht van de gemeente. De Jeugdwet regelt hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen. Deze wet is bedoeld voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en voor hun ouders. Wij helpen je graag op weg. Kijk voor meer informatie op de pagina Jeugdhulp.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijk of zintuiglijke beperking. Wlz-zorg wordt meestal verleend in een instelling. Soms is het mogelijk de zorg thuis te ontvangen. Als je vragen hebt over de Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor . Heb je vragen of kom je er niet uit? De wijkteams denken graag met je mee!

Participatiewet

De Participatiewet maakt het voor iedereen die (gedeeltelijk) kan werken mogelijk mee te doen. Dat kan op vele manieren. Via een baan, maar ook via beschut werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk. De gemeente voert deze wet uit. Inwoners krijgen hulp bij het vinden van (passend) werk en het verdienen van een inkomen. Tijdens het zoeken naar werk, kunnen zij (tijdelijk) een bijstandsuitkering krijgen om rond te komen. In Vlaardingen kun je hiervoor terecht bij Stroomopwaarts. Medewerkers van Stroomopwaarts werken ook in onze wijkteams.

Bezoek ons in de wijken!